Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar het kan om wat voor reden dan ook best eens voorkomen dat je te maken krijgt met een onvrijwillig ontslag. Als dit het geval is krijg je vaak van je werkgever een beëindigingsovereenkomst aangeboden. In dit artikel lees je wat dat precies inhoudt.

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst is in principe hetzelfde als een vaststellingsovereenkomst. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken komen te staan tussen jou en je werkgever over het beëindigen van je dienstverband. Zowel jij als je werkgever moeten deze tekenen om hem rechtsgeldig te maken. Na twee weken van bedenktijd wordt de beëindigingsovereenkomst juridisch bindend.

In welke situaties wordt een beëindigingsovereenkomst gebruikt?

Ontslagen worden kan op verschillende manieren. Soms gaat dit in redelijk goede harmonie. Dan betreft het vaak een ontslag met wederzijds goedvinden. Daartegenover staat dan weer een ontslag op staande voet. Het kan ook zijn dat een ontslag via het UWV of de rechter moet worden afgedwongen, bijvoorbeeld als er geen gegronde ontslagredenen zijn, maar dit is voor de werkgever vanwege de hoge kosten niet wenselijk. Een ontslag met wederzijds goedvinden is dan de beste optie, en dit is wanneer een beëindigingsovereenkomst vaak in het spel komt.

Wat staat er in een beëindigingsovereenkomst?

Wat er precies in een beëindigingsovereenkomst staat verschilt natuurlijk per situatie. Over het algemeen gaat het om bepaalde voorwaarden die je afspreekt met je werkgever over je ontslag. Deze afspraken kunnen gaan over:

  • Je ontslagreden;
  • De einddatum van je dienstverband;
  • De hoogte van je transitievergoeding;
  • De invloed van een eventueel concurrentiebeding;
  • Het inleveren van bedrijfseigendommen.

Laat je adviseren

Het is nooit slim om meteen de eerste versie van je beëindigingsovereenkomst te tekenen. Je hebt namelijk het recht om te onderhandelen over deze overeenkomst en vaak is het wel mogelijk om er uiteindelijk betere voorwaarden uit te slepen. Laat je desnoods adviseren door een juridisch adviseur, zodat je altijd de beste uitkomst bereikt voor jouzelf.